Alapítványunk: Tánckultúráért Alapítvány

Célja: A tánckultúra fejlesztése, terjesztése, a hagyományőrzés talaján
állva az ifjúság mozgáskultúrájának, mozgásművészetének magasabb szintre
emelése, a történelmi társastáncok oktatása, a tánchagyományok kulturális
eseményeken, találkozókon történő bemutatása, és az ezzel kapcsolatos
ismeretterjesztés.

Címe: 6727 Szeged, Bánk bán u. 63.

Technikai számok:

Adószáma: 18475843-1-06
Számlavezető pénzintézet: Partiscum XI. Tksz.
Számlaszáma: 57600101-11080398