Dokumentumok
Korai középkor
egyházi tilalmak
jámbor táncok
bolondünnep
táncdüh
A korai középkor táncélete
Az antik Róma bukása után a barbár törzsek betörései nyomán tönkrementek a színházak és ezzel együtt a táncművészet is hanyatlásnak indult.
A korai középkori piacokon a régi műfajok közül egyedül a pantomim található meg , melynek célja a szórakoztatás.
Az ekkor terjedő új vallás a kereszténység külön értelmezi a testet és a lelket.
Míg a lélek fejlesztésére nagy gondot fordítanak, addig a test és a hozzá kapcsolódó dolgok pl.: sport , tánc stb. nem számítanak fontosnak.
Kezdetben az egyház nem viselkedett ellenségesen a tánccal kapcsolatban.
Az ókeresztény templomokban az oltár előtti térben bizonyos ünnepekhez kapcsolódóan ( Karácsony, Vízkereszt, Húsvét ,Pünkösd )a tánc is része volt a szertartásnak.
Az ünnepek előestéjén a buzgó hívek a templomokban imádkoztak, zsolozsmáztak táncoltak, ami egyre többször féktelen mulatozásba csapott át. Ezt már az egyházi vezetés nem tűrte el .
789-ben egyházi zsinaton betiltják a táncot a templomokban és a templomkertekben.
Az egyház néhány időpontot jelöl meg a táncra és a mulatozásra. Ezek a mai napig is ismert karneváli, jelmezes felvonulások január és február hónapban kerültek megrendezésre .Innen ered a farsang szokása.
Bolondünnepek ismét divatba hozzák a komédia műfaját
Tavasszal tisztulási ünnepeket tartanak , tűzrakással , körtáncokkal ünneplik a tél elmúltát.
A tánctilalomnak csak a menthetetlen betegek mertek ellenszegülni , így a pestisben szenvedők amíg erejük engedte , táncoló menetekben próbáltak vidámabban búcsúzni az élettől. Ezt nevezzük haláltáncnak.Aktuális file-ok

Név  Méret  Feltöltve  ?Downloads  Műveletek
Ennek a listának nincs eleme.

Multilanguage

 
Főmenü
Főoldal
Elérhetőségeink
Fotóalbumok
Videók
Tánctörténet
Fórumok
Alapítványunk